Retningslinjer og sikkerhet

Følgende retningslinjer gjelder for Rena Alpin og Skisenter:

Key Card
Dersom du ikke har Key Card fra Skidata, må du kjøpe dette. Kortpris kommer i tillegg til heisprisen. Har du Key Card fra Skidata, kan dette elektroniske kortet lades opp på nytt og brukes i flere anlegg. Vi har ingen pant på Key Card.

Heiskort
Alle heiskort, unntatt klippekort er personlig og må ikke overdras til andre. Mistet kort erstattes ikke. Ved tap eller skade av sesongkort, kan nytt kort lades opp på nytt Key Card. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.

Vær og føreforhold
Våre gjester må vært oppmerksom på at vær og føreforhold kan skifte fort i fjellet. Gjestene er selv ansvarlig for å vurdere forholdene ut i fra sine egne skiferdigheter, før kjøp av heiskort. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med heisbua før du kjøper heiskort.

Refusjon
Det gis ingen refusjon eller erstatning på heiskort ved uforutsette hendelser som f.eks. ved driftstans, maskinfeil, strømbrudd eller ved dårlig vær, tåke, snø, ising e.l. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine skiferdigheter.

Sikkerhet i nedfartene
Hos Rena alpin og skisenter gjelder regler for sikkerhet fra Alpinanleggenes Landsforening.
Når du besøker oss er det ditt ansvar å følge disse reglene. 
All skikjøring utenfor merkede og preparerte nedfarter anses som offpiste og foregår på egen risiko.
Under ser du de alpine skivettreglene.

Sikkerhet i skiheisene
All slalåmkjøring, hopping, lek eller andre aktiviteter i heisene, som innebærer fare for mennesker og anleggsutstyr er forbudt og kan medføre inndragning av heiskort og bortvisning fra området. Sikkerheten til våre gjester tar vi på alvor!

Hjertestarter
Alle hos Rena Alpin og Skisenter har hele tide fokus på sikkerheten til våre gjester. For å styrke dette ytterligere, har vi nå anskaffet hjertestarter. Denne er plassert i heisbua.

Betingelser for leie av ski.

  • Ta med legitimasjon når du skal leie ski- og snowboardutstyr. All betaling skjer i heisbua og stemplet kvittering forevises ved tilbakelevering av utstyret. Skiutleia er i underetasjen av servicebygget / kafeteriaen
  • Alpinski og snowoard kan lett forveksles. Husk hvordan utstyret ser ut og hvor du plasserer dette.
  • Utstyr skal kun benyttes i preparerte løyper. Skade på utstyr ved annen bruk må erstattes.
  • Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I hele leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
  • Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker i leieperioden. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie.
  • Leid utstyr skal returneres til skiutleia hos Rena alpin og skisenter når leieperioden er slutt.

God tur!

Skivettregler
Skivettregler
Snowboardskilt
Snowboardskilt